Cerrar

es | val   

AJUDES DESTINADES AL FOMENT DE L'AUTOOCUPACIÓ

Des del dia 01/06/2020 fins al dia 31/07/2020

Hasta el viernes, 31 de julio de 2020

Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Publicado el lunes, 01 de junio de 2020 a las 13:32

L'objecte de la present convocatòria és secundar i fomentar la creació de l'activitat empresarial de persones emprenedores per compte propi i afavorir així la generació d'ocupació en el municipi de Quart de Poblet.

DIRIGIT A

Persones físiques empadronades i amb domicili fiscal en el municipi de Quart de Poblet que inicien la seua pròpia activitat empresarial en el període comprés entre l'1 de maig de 2019 i el 31 de juliol 2020.

QUANTÍA

Fins 1.500 euros per perosna.

DOCUMENTACIÓ

 • Imprés de sol·licitud emplenat i signat.
 • Memòria de l'activitat
 • Fitxa Alta Tercers
 • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant (NIF-NIE).
 • Certificat expedit per LABORA, en el qual figure la situació de demandant en desocupació, o certificat que reculla el període d'inactivitat.
 • Informe sobre la vida laboral la data d'expedició de la qual no supere els tres mesos, en el qual reflectisca el període d'inactivitat. O certificat que acredite l'existència d'un període d'inactivitat o excedència.
 • Alta en el Cens d'obligats tributaris (model 036 o 037).
 • Resolució sobre reconeixement de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social.
 • Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'Agència Estatal Tributària.
 • Certificat d'estar al corrent en la Seguretat Social.
 • Autorització administrativa per al desenvolupament de l'activitat en el municipi.

NORMATIVA

Ordenança General Reguladora de les Bases de Concessió de les Subvencions de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Quart de Poblet de 2019.

Llei General de Subvencions.

Reglament General de Subvencions.

Reglament del Parlament Europeu i del Consell.

Reglament sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Qualsevol altra disposició normativa que per la seua naturalesa poguera resultar d'aplicació.

REQUISITS

 • S'ha de signar la sol·licitud
 • El tràmit requereix que la persona sol·licitant s'identifique i signe amb certificat digital
 • Es permeten persones sol·licitants que siguen persones físiques
 • Es permeten persones sol·licitants que siguen persones jurídiques
 • Es permeten persones sol·licitants que siguen persones físiques representades per una altra persona física

 

REGISTRE

5
visitas hoy 2 · visitas total 969

Usuario: AdmonVlc

Empresa: Centro de Empleo y Desarrollo del Ajuntament de Quart de Poblet

Canal: CEEI Valencia

Fecha publicación: 01/06/2020 13:32

Url: https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/?op=8&n=21910

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar