Cerrar

Fidel Garcia: “Els agents tenen un paper primordial en el desenvolupament del territori"

Entrevistem Fidel Garcia, responsable de projectes estratègics de desenvolupament local a Divalterra (Diputació de València)

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Alcoy-Valencia)

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Alcoy-Valencia)

Publicado el viernes, 02 de agosto de 2019 a las 10:28

Mostrar ampliado

Fidel Garcia

Fidel Garcia

Fidel Garcia Meseguer és responsable de projectes estratègics de desenvolupament local a l’empresa pública Divalterra, de la Diputació de València, on s’encarrega de coordinar la Xarxa ADL de la província.

Amb més de 20 anys d’experiència a l’àmbit del desenvolupament local, ha estat també coordinador de la Xarxa d’Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) de la Comunitat Valenciana durant la seua estada a la Generalitat Valenciana, a més de Tècnic de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Benicarló.

 

La Diputació de València, a través de Divalterra, presta tota una sèrie de serveis per a la promoció del desenvolupament local. Quin suport doneu als ajuntaments?

Des del Servei de Desenvolupament Local de Divalterra posem a disposició de les entitats locals de la província informació i assessorament sobre convocatòries d’ajudes aplicables als seus respectius àmbits d’actuació i possibles projectes de promoció econòmica del territori. A més, facilitem als ADLs l’accés a indicadors socioeconòmics amb detall municipal per a donar suport a la presa de decisions en les polítiques locals.

En eixe sentit, col·laborem amb les entitats públiques integrades a l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana per tal de fer arribar a les ADL tot allò que puga tindre aplicació al seu territori, destacant iniciatives com el projecte conjunt d’investigació amb la Universitat de València per a desenvolupar una matriu que puga mesurar el grau de competència dels territoris per a dur a terme accions de desenvolupament local.

Per altra banda, participem activament com a ponents i donem difusió a les iniciatives formatives i informatives impulsades per ajuntaments i mancomunitats, com poden ser jornades tècniques, trobades professionals en el marc de projectes europeus, o grups de treball amb altres entitats.

Tenim també una línia de treball per apropar al xicotet comerç conceptes bàsics d’immersió digital, amb una ponència sobre internet i les pimes comercials (grau d’ús, hàbits de consum, plataformes de difusió online i opcions per a vendre per internet) que hem impartit gratuïtament en més de 20 municipis.

Finalment, l’equip tècnic del Servei de Desenvolupament Local de Divalterra col·labora en la iniciativa Connecta València, plataforma provincial Smart City impulsada pel Servei d’Informàtica de la Diputació, oberta a la integració dels municipis de la província.

 

En eixa línia, oferiu accions d’actualització de coneixements als ADL?

La formació del col·lectiu d’ADL és una qüestió primordial, per la qual cosa organitzem accions d’actualització i reciclatge professional en matèries relacionades amb el treball de les agències, com és el cas del funcionament de les ferramentes telemàtiques que es posen a disposició de les ADL, o les implicacions en el treball diari d’aspectes legals com la protecció de dades de caràcter personal.

A títol d’exemple, per a la propera tardor de 2019 posarem en marxa quatre cursos, amb la coordinació docent de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) que reforçaran la formació en gestió de projectes, coaching, o l’anàlisi de la influència de vectors com la innovació, el medi ambient o la cultura en el desenvolupament local.

 

"La Xarxa ADL naix amb la voluntat de ser un punt de trobada entre el col·lectiu tècnic de les agències de desenvolupament local".

 

A més, coordineu la xarxa d’ADL, que ja compta amb 240 municipis. Amb quina motivació neix el projecte?

La iniciativa de la Xarxa ADL de la província es posa en marxa a 2017, i actualment dona cobertura, a través dels ajuntaments i mancomunitats, a més del 90% dels municipis i habitants de la província.

La Xarxa ADL naix amb la voluntat de ser un punt de trobada entre el col·lectiu tècnic de les agències de desenvolupament local que treballa en la promoció socioeconòmica del territori a través bàsicament d’ajuntaments i mancomunitats, que, sobretot en el cas dels municipis de menors dimensions, solen ser agències unipersonals, amb una important càrrega de treball, i que agraixen especialment el suport d’entitats d’àmbit territorial superior i l’oportunitat de compartir experiències i posar en comú projectes i iniciatives.

El treball en xarxa es fa extensiu no sols a les ADL, sinó també a altres agents socioeconòmics com els Pactes Territorials per l’Ocupació, els Grups d’Acció Local (GAL), propiciant l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques que puguen enriquir les accions que cada entitat impulsa en el seu àmbit d’actuació.

 

Oferiu una eina molt interessant com és el portal www.divaladl.es. En què consisteix?

Divaladl.es, el portal web de la Xarxa ADL impulsada per Divalterra, recull, per un costat, informació d’interès per als principals col·lectius de persones usuàries de les ADL (persones emprenedores, desocupades, o amb activitat empresarial ja en marxa), així com un potent cercador de subvencions en matèria de desenvolupament local.

Per altra banda, oferix a les entitats adherides la possibilitat de gestionar un portal local personalitzat, on la informació genèrica es completa amb notícies específiques del seu territori, galeries empresarials online on oferir microespais web a les empreses, baix el paraigües de www.galeriaempresarial.es, i la possibilitat de subscriure’s a les novetats en matèria d’activitats, ajudes i subvencions enviades des dels respectius ajuntaments.

 

"Hem desenvolupat un entorn de gestió amb moltes potencialitats per als agents del territori".

 

Com poden gestionar les ADL eixe portal?

Les potencialitats de www.divaladl.es no són únicament les de la part visible pel públic en general, sinó que cal destacar especialment la potent intranet de gestió que posem a disposició de les entitats integrades a la xarxa.

La intranet és una potent ferramenta de comunicació interna, amb missatgeria pròpia, un blog específic per a ADLs i un servei de butlletins informatius per a usuaris.

A més, inclou aplicacions de gestió per que les respectives ADL puguen mantenir bases de dades d’usuaris i empreses, registrar i fer seguiment de les consultes que els arriben a les seues oficines, i oferir automàticament la descàrrega de la documentació que dona resposta a les peticions de les persones usuàries en matèria d’empreniment, ocupació, tràmits administratius o ajudes i subvencions.

La intranet de divaladl.es ajuda també a obtenir, des de la Plataforma d’Anàlisi i Estudis, estadístiques i indicadors locals obtinguts de diverses fonts oficials. Igualment permet gestionar les accions formatives o promocionals impulsades per les ADL, facilitant la inscripció online, el control d’assistència i la gestió d’incidències administratives.

Es tracta, en definitiva, d’un entorn de gestió amb moltes potencialitats, que permet mantenir contacte amb els integrants de la xarxa, generar indicadors locals d’activitat i obtenir, gràcies al servei centralitzat de manteniment de la informació, completes respostes a les qüestions que es plantegen en el dia a dia de l’activitat de l’agència.

 

També es destacada la vostra tasca per a la promoció del desenvolupament rural, veritat?

No podem passar per alt que 215 (el 81%) dels 266 municipis de la província de València no arriba als 10.000 habitants, i que 83 d’ells (un de cada tres) està per baix dels 1.000 habitants, ubicats sobretot en entorns rurals. És especialment en eixos àmbits on més necessària es fa la col·laboració amb els agents socioeconòmics del territori, per a poder donar suport a les seues iniciatives i programar actuacions adequades a la realitat del món rural.

En eixe sentit, Divalterra manté un conveni amb REDTEVAL, federació que agrupa els 4 Grups d’Acció Local (GAL) i el Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) existents a la província, en el marc de les ajudes amb fons europeus gestionades per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

En virtut de la col·laboració amb els grups d’acció local, els seus equips tècnics tenen accés a les ferramentes online de la xarxa ADL, i des de Divalterra se’ls facilita suport tècnic en aspectes com el disseny gràfic de material promocional, la difusió de les seues actuacions al territori, o la programació a entorns rurals d’accions formatives i informatives relacionades amb l’empresa i l’emprenedoria.

 

"La diversitat de realitats entre els municipis valencians fa que també siguen diverses les potencialitats de desenvolupament, així com els reptes a què s’enfronten".

 

Quines potencialitats veus que tenen els municipis de València per fomentar el seu desenvolupament de cara al futur?

La diversitat de realitats entre els municipis valencians fa que també siguen diverses les potencialitats de desenvolupament, així com els reptes a què s’enfronten.

Per un costat, a les zones d’interior el problema del despoblament i l’envelliment de la població obligarà als municipis, necessàriament amb l’aportació decidida d’altres administracions d’àmbit territorial superior, a impulsar iniciatives que puguen fixar la població al territori i milloren la qualitat de vida dels seus habitants.

Sectors com l’assistència a persones majors, les activitats de turisme actiu respectuós amb la natura, o la producció artesana i agroalimentària de qualitat i proximitat, que cada vegada compta amb major demanda, poden ser alguns dels eixos del desenvolupament futur dels àmbits rurals, sempre i quan es doten d’infraestructures bàsiques com la connectivitat de banda ampla, unes comunicacions adequades, i uns serveis sanitaris i educatius que frenen la migració cap a altres zones amb major dotació.

Per altra banda, els municipis de majors dimensions, segons les seues funcions en el sistema territorial, compten amb altres potencialitats, lligades bé al sector terciari (turisme, comerç, serveis), o al desenvolupament d’activitats industrials de valor afegit, tenint la sostenibilitat del model en el futur com a punt de referència.

Una altra de les potencialitats de desenvolupament per a molts municipis valencians és el creixement sostingut de la necessitat d’espai per a activitats logístiques, associat a les grans infraestructures de comunicació properes a les àrees metropolitanes o a fenòmens com el comerç electrònic, que ja es va posar de manifest amb els treballs que la Càtedra Divalterra-UPV va dur a terme en diverses àrees d’activitat econòmica de la província.

Siga com siga, el paper del col·lectiu tècnic en promoció socioeconòmica integrat a les Agències de Desenvolupament Local, i altres figures supramunicipals com les mancomunitats, els Grups d’Acció Local o els Pactes Territorials per l’Ocupació serà primordial per fer arribar als habitants de cada localitat les oportunitats de treball o negoci que puguen millorar la seua qualitat de vida.

Per a això caldrà reforçar els llaços entre tots els actors implicats, optimitzant els recursos i esforços entre les administracions implicades, i apostant per dotar a les ADL de mitjans humans i pressupostaris adequats i estables en el temps en el marc d’una planificació estratègica global del desenvolupament del nostre territori.

11.101 visitas

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte toda la funcionalidad y una mejor experiencia, obtener estadísticas de tráfico, analizar el uso de la web y mejorar nuestros servicios.
Tienes disponible aquí nuestra política de cookies.
Puedes aceptar todas nuestras cookies pulsando el botón 'ACEPTAR' o configurar aquí tus preferencias.

Estrictamente necesarias +

Estas cookies son necesarias ya que permiten que el sitio web funcione correctamente, no se pueden desactivar.

Estadísticas +

Son las cookies que utilizamos exclusivamente con fines estadísticos para poder analizar cómo los usuasrios hacen uso de la web. Recopila información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares. Activar estas cookies nos permite seguir mejorando.

Funcionales +

Estas cookies son necesarias para el intercambio y presentación de contenidos de plataformas externas como youtube o de redes sociales como facebook, twitter o linkedin.

Marketing y publicidad +

Estas se utilizan para crear perfiles de usuario y analizar la efectividad de campañas publicitarias o para rastrear al usuario en un sitio web o en varios sitios web con fines de marketing similares..

GUARDAR AJUSTESACEPTO